กว่าเกือบ 20 ปี ที่บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด ได้อยู่ในธุรกิจ Printer Barcode และ Scanner Barcode โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่เป็นธุรกิจซื้อขายทั่วไป นำไปสู่การคิดพัฒนาระบบ Barcode Software เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้า เฉพาะกลุ่มได้มากขึ้น และจากการตอบรับและแรงผลักดันที่ดีจากลูกค้าเสมอมา
ทำให้ บริษัทควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด ได้ สามารถดำเนินธุรกิจให้กลายเป็นธุรกิจระบบ Scanner Printer Barcode ที่ครบวงจรมาจนถึงปัจจุบัน

จากก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆ มา กว่าเกือบ 2 ทศวรรษ ทำให้ บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด ได้มีโอกาสต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันทางบริษัทมีบริการทำงาน Project ต่างๆ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย เป็นต้น ที่ประกอบไปด้วยงาน wiring & Installation, Digital Signage, Client Server&network Wireles , Andon และงาน Seven-segment & Electronic เป็นต้น และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมทั้งคุณภาพต่างๆที่สามารถการันตีได้ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ดีมาโดยตลอดนั้น จึงเป็นความภูมิใจให้กับพวกเราสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไป


มุ่งสู่การเป็นผู้นำระบบ IT แบบครบวงจร ที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและ มีคุณธรรม

01

ยึดความพึงพอใจของลูกค้าในการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก

02

ขายสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานและมีราคาที่เป็นธรรม

03

คิดและสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพต่อลูกค้าสูงสุด

04

สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถต่อพนักงาน นำไปสู่ระดับมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงาน